A BobNET Network tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. A DMCA-nak megfelelően a BobNET Network gyorsan reagál a webhelyen található szerzői jogok megsértésére vonatkozó igényekre, ha azokat az alábbiakban leírtak szerint benyújtják a BobNET Network szerzői jogi képviselőjének. A szerzői jogok megsértéséről szóló értesítés kézhezvétele után a BobNET Network minden szükséges intézkedést megtesz, ideértbe az állítólag jogsértő anyagok eltávolítását és a hozzáférés megszüntetését a szerzői jogok által védett tartalmak ismételt megsértői számára.

Ha úgy gondolja, hogy szellemi tulajdonjogait megsértette a BobNET Network vagy egy harmadik fél, aki anyagokat töltött fel weboldalunkon, kérjük, adja meg a következő információkat az alább felsorolt, kijelölt szerzői jogi képviselőnek:

  1. A szerzői jog által védett mű vagy más szellemi tulajdon leírása, amelyet állítólag megsértettek;
  2. A webhelyünkön belüli helye, ahol az anyag megjelenik, így megtalálhatjuk azt (például egy URL-t);
  3. Cím, telefonszám és e-mail cím, ahol kapcsolatba léphetünk Önnel, és ha eltér, akkor egy e-mail cím, ahol az állítólag jogsértő fél, ha nem a Vélemény Huszárok, felveheti Önnel a kapcsolatot;
  4. Az Ön nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy büntetőjogi felelősség tudatában, jóhiszeműen hiszi, hogy az azonosított anyagot nem a szerzői jog tulajdonosa, ügynöke vagy az alkalmazandó jogszabályok engedélyével szerepel a webhelyünkön, és hogy az Ön által megadott információk pontosak.
  5. Aláírt (fizikai vagy elektronikus) nyilatkozat arról, hogy Ön jogosult arra, hogy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárjon, függetlenül attól, hogy az Ön vagy valaki más;
  6. Az Ön elektronikus vagy fizikai aláírása.

A BobNET Network kiegészítő információkat kérhet minden állítólagosan jogsértő anyag eltávolítása előtt. Ha a BobNET Network eltávolítja az állítólag jogsértő anyagokat, a BobNET Network haladéktalanul értesíti az ilyen anyagok közzétételéért felelős személyt, hogy a BobNET Network eltávolította vagy tiltotta az anyagokhoz való hozzáférést. A BobNET Network e-mail címét is megadhatja a felelős személynek, hogy ez a személy válaszoljon állításaira.

A 17 U.S.C szerint 512 (c). A BobNET Network kijelölt szerzői jogi ügynöke:

Jászay Norbert
BobNET Network
+36-70-338-3397
contact@bobnet.network